Energimærkning

Energimærkning

Bygninger står for 30 til 40 procent af det samlede danske energiforbrug. For at effektivisere energiforbruget samt forebygge unødvendigt energiforbrug har Folketinget besluttet at vedtage særlige bestemmelser herom. Disse bestemmelser er nærmere defineret i Energimærkningsloven samt i Bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger.


Afhængigt af det samlede beboelsesareal i en andelsbolig-forening, er der frister for, hvornår en forening skal kunne fremvise et såkaldt energimærke i forbindelse med salg eller fremleje af andelsboliger. Det er dog kun det opvarmede areal, som skal energimærkes.


Endvidere indeholder loven en bestemmelse, der pålægger alle foreninger, der har én eller flere bygninger, som er større end 1000 m2, en pligt til at foretage regelmæssig energi-mærkning hvert 5. år.

Kirsten Kimers Gård har senest fået foretaget energimærkning i 2018.


Se ejendommens gyldige energimærkning - C - herunder:


> Energimærke for Kirsten Kimers Gård, Højdevej 31-43, Højdevej 45-57 og Tycho Brahes Allé 40-46