Fremleje af andel

Fremleje af andel

Bestyrelsen kan give tilladelse til fremleje eller udlån af lejligheden for et år ad gangen, dog højst to år.

A)    Det er en betingelse for fremleje af lejligheden at andelshaveren er fraflyttet midlertidigt, og at årsagen til fraflytningen er sygdom, midlertidig forflyttelse på grund af arbejde eller uddannelse der kræver udlandsophold. Det er et krav, at andelshaveren flytter mindst 100 km væk fra KKG.


B)    Andelshaveren kan blive bedt om at dokumentere grunden til fraflytning, og at fraflytningen faktisk er midlertidig. Ved den ekstraordinære generalforsamling den 2. februar 2009 blev det besluttet at der kunne dispenseres for A og B, da boligmarkedet for nærværende er trængt pga finanskrisen.


Bestyrelsen kan nægte tilladelse hvis der er rimelig grund til det. Det kan fx være at andelshaveren tidligere har fremlejet lejligheden, eller at lejeren har skabt problemer i ejendommen med støj etc.

 

Der skal oprettes en skriftlig aftale mellem parterne således at der informeres om depositum, husleje, med mere. Det gøres via bestyrelsen og administrator. 

Det er en god ide at andelshaver og fremlejer syner lejligheden sammen inden fremlejens start - og igen ved ophør. Nedenfor kan der downloades et synsskema til brug ved fremleje.


> Download synsskema til eget brug


Den leje som lejeren skal betale i fremlejeperioden, må ikke overstige den boligafgift der er gældende for lejligheden. Ud over lejen kan andelshaveren opkræve et tillæg for eventuelt tilbageværende møbler. Hvis lejligheden fremlejes med møbler bør andelshaver lave en inventarliste.


Det er altid andelshaveren som hæfter for lejligheden, også selv om den er fremlejet. Det er altså andelshaveren der kan risikere at miste lejligheden, hvis lejeren ikke betaler boligafgift m.m. eller overtræder vedtægter eller ordensregler.


Hvis andelshaveren ikke flytter tilbage i lejligheden når tilladelsen til fremleje ophører, kan andelsboligforeningen ekskludere andelshaveren og videresælge lejligheden.