Sortering af affald

Sortering af affald

Rigtig meget af vores affald kan bruges igen, hvis vi lader være med at smide det i skraldespanden. Ved at sortere dit affald, får du mere plads i skraldespanden - og samtidig gør du noget godt for miljøet. I KKG er der i gården opstillet containere til mange typer af affald.


Restaffald

Almindeligt husholdningsaffald lægger du i containerne i de tre skralderum. Under almindeligt restaffald, hører også pizzabakker.


Bioaffald

Der er nu mulighed for at sortere bioaffald. Københavns Kommune har omfordelt grønne spande og nedbrydelige affaldsposer. Hvis du ikke har en grøn spand i din andel, kan du kontakte Københavns Kommune også i forbindelse med at bestille flere nedbrydelige affaldsposer.  Der er containere i gården til bioaffaldet.

Læs mere: www.kk.dk/affald

 

Papir

Alle typer papir kan genbruges og skal afleveres i papircontainerne. Hvis en container er fuld, så læg ikke papiret ved siden af containeren, men brug en af dem der står ved de andre skralderum.

 

Pap

Rent pap som fx emballage indsamles til genbrug. Pizzabakker må derimod ikke genbruges da der ofte sidder madrester på låget. Du lægger pappet sammenfoldet i skralderummet. Viceværten lægger det dagligt i papcontaineren som normalt holdes aflåst.

 

Glas

Alle typer glas og flasker uden pant skal afleveres i de opstillede glascontainere. Låget må meget gerne blive siddende på, da det også kan genanvendes. Krystalglas og keramik må ikke kommes i denne container, men skal afleveres i storskraldrum ved siden af tørrepladsen.

Du kan aflevere glas og flasker mellem kl. 7.00 og 20.00 – om natten støjer det for meget.


Hvis containeren er fuld, så brug glascontaineren ved en af de andre porte. Du må ikke stille glas eller flasker ved siden af containeren eller i skralderummene eller smide dem i de almindelige containere.


Hård plast

I containeren til hård plast kan du f.eks. lægge flasker, beholdere og dunke fra rengørings- og vaskemidler, rene plastemballager fra frugt og grønt, plastbeholdere til madopbevaring og legetøj af plastik.


Metal

I denne container placerer du metal og jern, som f.eks. gryder og pander, søm og skruer, værktøj uden ledning eller batteri, aluminiumsdåser uden pant (som før skulle i glascontaineren) og madkasser eller dåser af metal.


Elektronik

I denne container skal du lægge mindre elektriske - eller batteridrevne ting, som f.eks. mobiltelefoner, radioer, mindre apparater til husholdning eller personlig hygiejne, samt lamper og belysningsudstyr.   


Batterier

Ved skralderummene er der røde beholdere til brugte batterier.

 

Farligt affald

Farligt affald er alle de husholdningsprodukter, der indeholder kemikalier eller andre miljøskadelige stoffer. Du finder typisk disse produkter under køkkenvasken, i rengøringsskabet eller der hvor du opbevarer værktøj og maling. Farligt affald skal afleveres til viceværten.


Det skal afleveres i de originale flasker eller dåser så man straks kan se hvad det er. Hvis det ikke er muligt, så skriv indhold på emballagen.

 

Kølemøbler, PVC

Hvis du skal af med større ting i denne kategori, så skal du aflevere dem til viceværten efter aftale.

 

Storskrald

Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald eller i de andre containere. Storskrald skal placeres i storskraldsrummet ved siden af tørrepladsen foran vaskeriet. Større stykker elektronik og elektriske ting, som f.eks. computere, tv-apparater og fladskærme skal også placeres i storskraldsrummet - på afmærket hylde. Hvis du skal af med tæpper, skal de være skåret i stykker som ikke er bredere end 1 meter.


Bygningsaffald

Bygningsaffald, fx brugte køkkenelementer, toiletter og håndvaske samt byggerester fra sammenlægning af lejligheder, kan ikke afleveres som storskrald. Du skal selv sørge for at få det fjernet. Viceværten kan være behjælpelig med at få athentet det – for din regning.


Byttehjørne

I byttehjørnet kan du aflevere brugbare pynteting og lign. som ellers ville blive smidt ud. Du finder byttehjørnet på højre side i storskraldsrummet. Byttehjørnet består af tre hylder til bøger samt to hjørnehylder til diverse mindre genstande som fx nips og køkkengrej. De ting der sættes i Byttehjørnet skal være hele, pæne og rene.

Containere til papir, pap og glas

Containere til elektronik, hård plast og metal

Storskraldsrum med byttehjørne

Byttehjørne til bøger og nips

Beholder til brugte batterier