Lejlighederne

Lejlighederne

De faste installationer

Ethvert indgreb i ejendommens faste installationer må alene foretages af boligforeningens faste håndværkere.

 

Forsyning

El, gas, vand og fjernvarme bliver leveret til ejendommen af Dong Energy og HOFOR. Du har selv en aftale med Dong Energy og HOFOR om afregning af el og gas. Brunata står for varmemålere og udarbejder det årlige varmeregnskab.

 

Gas

Den type gas som vi modtager, hedder bygas 2.

 

Radiatorer

Når varmesæsonen starter i efteråret skal du sørge for at der ikke er luft i radiatorerne. Enkelte gamle radiatorer skal vi have en VVS’er ud til, og det sker på foreningens regning. Hvis du har problemer med udluftning eller med radiatorerne i øvrigt, så kontakt viceværten.

 

Vand

Sørg for at vandhaner ikke drypper og vandet ikke løber i toilettet. Selv et langsomt dryp koster mange hundrede kroner om året.

Hvis du mangler tryk på det varme vand i dit blandingsbatteri, så er problemet højst sandsynligt at filtret er tilstoppet. Blandingsbatteriet skal afmonteres og filtrene renses. Har du spørgsmål, så kontakt viceværten.

 

Gulve

Gulvene på toiletterne er oprindelig lavet af terrazzo. Hvis der opstår revner i gulvet, er der risiko for vandskade i lejligheden nedenunder, og skaden skal udbedres straks. Det er andelshaveren som skal afholde udgiften til udbedring af skaden.

 

Vinduer

Vinduerne ejes af foreningen, som står for den udvendige vedligeholdelse. Som andelshaver står du selv for den indvendige vedligeholdelse, som bl.a. omfatter smøring af beslag og håndtag på alle vinduer og altandøre.

 

Brandsikring

Du kan læse meget mere om brandsikring i hæftet "Undgå brand", som du kan hente  hos Københavns Brandvæsen.