Opbevaringsrum

Opbevaringsrum

Kælderrum

Til hver lejlighed hører et lille kælderrum. Derudover er der et antal større rum, som kan lejes, men der er venteliste. Hvis du ønsker et større kælderrum, henvend dig da til viceværten.


Cykelskure og cykelkældre

Der er cykelskure til de andelshavere, der bor på Tycho Brahes Allé.

Der er cykelkældre til de andelshavere, der bor på Højdevej.


På grund af brandfare (benzintanken) må knallerter og motorcykler ikke stilles i cykelkældrene, men skal i stedet placeres i et af de to særlige rum til dette formål, se nedenfor.


Husk at fjerne gamle cykler, som ikke længere bliver brugt - hvad enten de står i cykelkælder eller i gården. Der bliver jævnligt afholdt razzia, hvor herreløse cykler bliver fjernet.

 

Rum til barnevogne og andre køretøjer

I gården er der to lukkede rum til barnevogne, motorcykler, knallerter, handicapvogne, christianiacykler og lignende. Har du brug for det, kan du få en nøgle til disse rum hos viceværten, og du skal aflevere den igen ved flytning eller når behovet ophører.


Der er begrænset plads, og derfor må der kun være én klapvogn/barnevogn pr. lejlighed, og der er venteliste til motorcykler og knallerter. Ubrugte køretøjer bedes fjernet.


Overdækket P-plads til ladcykler

Ved siden af viceværtens værktøjsskur i gården ud for HØ 31-35, er der plads til de brede ladcykler/Christianiacykler, som det ellers kniber med at få plads til andre steder.

Cykelskure, som hører til Tycho Brahes Alle

Overdækket P-plads til store cykler